Niefhout Pionier op RTV!

Niefhout Pionier op RTV!

Zoals je misschien al weet, wilt de Stad Turnhout tegen het jaar 2050 vrij zijn van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en stookolie. Dat wil zeggen dat alle gebouwen in de stad dan verwarmd zullen worden met hernieuwbare energie, zoals warmtenetten. Het project...
Logo ION