Vlaamse overheid gaf goede voorbeeld, privésector volgt!

Door de toenemende problemen voor het autoverkeer wordt een bedrijfsvestiging in de buurt van een treinstation aantrekkelijker. Dat zie je aan de boom van kantorenprojecten (én aan de huurprijs).

In de Vlaamse stationsbuurten staat naar schatting nog 100.000 vierkante meter nieuwe kantooroppervlakte op stapel. Dat schrijft het vastgoedbedrijf Group Hugo Ceusters SCMS in zijn jaarlijkse trendrapport. ‘Het beeld van de grauwe, verloederde stationsomgeving is verleden tijd,’ zegt Ronny Nuten, hoofd kantoorafdeling. Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck juicht de evolutie toe, op voorwaarde dat het daar niet bij blijft.

Mobiliteitsbudget

De ommekeer in bedrijfsvestigingen is er gekomen nadat verschillende Vlaamse steden een masterplan hadden opgesteld voor hun stationsbuurt. Van Broeck verwijst naar voorloper Leuven. ‘De stationsbuurt lag op apegapen, maar de vroegere bouwmeester heeft het plein voor het station autovrij gemaakt, liet een ondergrondse parking aanleggen én een ondergrondse passage. Ook in Brugge en in Gent pakken ze het nu zo aan.’
De Vlaamse overheid gaf trouwens mee het goede voorbeeld door de administratieve centra in stationsbuurten te vestigen. De privésector lijkt nu te volgen.
De verklaring voor de populariteit van een stek nabij een station is niet ver te zoeken: de nijpende mobiliteitsproblemen op de weg. Al moeten de werknemers nog met de trein willen en kunnen komen. Nuten ziet op dat vlak een belangrijke rol weggelegd voor het mobiliteitsbudget, dat de drang naar een bedrijfswagen moet doen afnemen.

Huurprijzen stijgen

De vastgoedgroep ziet intussen ook de kleinere steden aardig scoren. Hasselt is in alle luwte de vijfde kantoorstad van Vlaanderen geworden. Ook een stad als Waregem doet het goed. Het succes doet wel de huurprijzen stijgen. In 2014 betaalde je gemiddeld 120 euro per vierkante meter voor een werkplek aan het station van Berchem. In 2017 was dat al met 18 procent gestegen tot 142 euro. ‘Stationslocaties behoren almaar vaker tot de duurste van de stad’, aldus Nuten.
Ook in Brussel liggen er rond het Noordstation twaalf projecten op de plank. Van Broeck heeft wel vragen bij de Brusselse situatie. ’s Avonds en in het weekend gaat het licht daar uit en dat vindt hij geen goede zaak. ‘Vlaanderen moet inzetten op appartementen, studentenkamers, cultuur en horeca om de buurten actief altijd te houden. De pretfactor moet omhoog.’
De omgeving van het station Brussel- Zuid is een voorbeeld van hoe het niet moet. ‘De Brusselse overheid had daar moeten pionieren om de buurt te redden, maar dat heeft ze niet gedaan. Alle winkels zijn ondergebracht in het station en in de buurt is er niets meer. Alles ligt er plat.’
Ook de Bond Beter Leefmilieu wijst erop dat er meer nodig is dan kantoren om een buurt te doen heropleven. ‘Stationslocaties zijn te verkiezen vanuit milieu- en mobiliteitsoogpunt. Maar er moeten ook voldoende woningen, handel en diensten zijn’, zegt hun specialist ruimtelijke ordening Erik Grietens. ‘De kille, doodse kantoorwijk wil niemand nog.’
‘Die mix is nodig’, beaamt Ronny Nuten. ‘De wijk moet ook leven na de werkuren. Het is toch veel leuker werken op een plek waar je winkels, een fitnesszaak en goeie horeca hebt.’

Recente en geplande projecten

  • Antwerpen Post X 100.000 m2, The Link 30.000 m2
  • Gent Dampoort 8.000 m2, Sint-Pieters Diamant 17.000 m2, MG City 5.000 m2,
  • Brugge KAM-gebouw 44.000 m2, Nieuw Brugge 6.000 m2
  • Roeselare Stadsontwikkeling fase B 6.700 m2
  • Aalst Vlaamse overheid, federale overheid, stad 42.500 m2
  • Hasselt Centennialproject 7.500 m2
  • Turnhout Niefhout 10.000 m2
  • Mechelen Ragheno 100.000 m2, MG City 20.000 m2, Emmaüs-site 6.000 m2, Virix 6.000 m2, Het Zegel 7.000 m2
Logo ION