Niefhout mikt op meer dan een bouwproject

De kogel is al een tijdje door de kerk: het innoverende en ambitieuze woonproject “Niefhout” in Turnhout ontpopte zich in no time tot een begrip bij de Turnhoutenaren. Niefhout wordt gerealiseerd door NV SLIM Turnhout: een samenwerking tussen Stad Turnhout, de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) en projectontwikkelaar ION. Dit project geeft een nieuwe invulling aan het concept “wonen”. De nadruk ligt op samenleven, samenwerken en samen de ruimte en tijd aangenaam invullen. Ook ecologie en duurzaamheid krijgen een prominente plek in dit verhaal.

Meerwaarde gewogen en goed bevonden: Arktos

Naast 700 nieuwe wooneenheden en diverse kantoorruimtes, is er op de site nog plek voor zinvolle maatschappelijke, creatieve en culturele initiatieven. Het oude bakkerijmagazijn en een park vormen in afwachting van hun definitieve bestemming het ideale decor om de betrokkenheid van de Turnhoutenaren verder aan te boren. Om in de tussentijd geïnspireerde en passende initiatieven vorm te geven, werd er gezocht naar een juiste partner. Het accent lag hierbij op ideeën die een meerwaarde betekenen voor de buurt, de bewoners en dit nieuwe samenlevingsconcept. Uit een zeer ruime selectie van voorstellen werd Arktos uiteindelijk aangeduid als bezieler voor deze tijdelijke invullingen.

Arktos: de kracht van verbinding

Arktos is een Vlaams expertisecentrum dat met en voor kinderen en jongeren werkt. Door mensen met zichzelf en hun omgeving te verbinden, versterkt Arktos hen in hun talenten en vaardigheden op alle mogelijke levensdomeinen. Ouders, scholen, partners en overheden worden ondersteund bij het omkaderen van jonge mensen. Met een kritisch optimisme wilt Arktos de hele samenleving mee vormgeven. Hierbij wil men emancipatorisch te werk gaan: Arktos kiest resoluut voor het (mede)eigenaarschap van betrokkenen op zoveel mogelijk terreinen.

Turnhout en Arktos: een constructief partnerschap

Arktos is voor de stad geen onbekende. Als expertisecentrum is de organisatie al jaren een betrouwbare partner bij de uitwerking en het vormgeven van diverse projecten.

Zo is er het project “Akira”,  waarbij er samen met de jeugddienst, het OCMW, de preventiedienst en de dienst gelijke kansen van de stad een antwoord wordt geboden voor jongeren die geen aansluiting vinden bij het reguliere jeugdaanbod.

Daarnaast verzorgt Arktos samen met de stad, partnerorganisaties en de scholen in Turnhout het aanbod van onderwijsondersteuning.

Deze en andere constructieve samenwerkingen gaven mee de doorslag om voor Arktos te kiezen. De sleutelwoorden verbinding, kracht en mede-eigenaarschap passen perfect in de visie achter dit woonproject.

Een verademing voor een vergeten site

De ruimte tussen het station, de Guldensporenlei en de Harmoniestraat heeft enorm veel potentieel, dat te lang onbenut bleef. Het project wil een blijvende verademing vormen voor deze buurt, die te lang letterlijk kampte met zuurstoftekort door gebrek aan open en publieke ruimte.

Arktos stelde zich kandidaat, omdat de mogelijkheden om hun visie op de samenleving uit te werken in dit woonproject zeer duidelijk aanwezig zijn:

  • Versterken van lokale netwerken.
  • Verbinding tussen mensen versterken.
  • Het accent leggen op ecologie en duurzaamheid.
  • Mensen mee “eigenaar” maken van dit project.
  • Ruimte creëren voor creativiteit en innovatie.

De Bakkerij: extra crème bij een warm woonproject

Ondertussen is ook een overkoepelende naam voor deze tijdelijke projecten vastgelegd. Gezien de link met de oude bakkerij Hermans, werd gekozen voor de herkenbare naam De Bakkerij.

Enkele projecten werden al opgestart, zoals de fietsbieb (een fietsatelier waar kinderfietsen worden uitgeleend), de zomerbar en de beweegtuinmet diverse fitness- en sportparcours.

Arktos zet mee de schouders onder deze projecten en voegt er nog enkele belangrijke dimensies aan toe. Hun onderwijsondersteunende diensten en het Akira-vrijetijdsproject worden hierbij naadloos geïntegreerd. Er komt ook een kunstencentrum “Doorgang T50” waar kunstenaars en performers hun artistieke verwezenlijkingen kunnen tonen aan een zo breed mogelijk publiek.

Logo ION