Het nieuwbouwproject “Niefhout” in Turnhout zet zich volop in beweging. Om de Turnhoutenaren van bij het begin zo sterk mogelijk bij dit project te betrekken, worden er op de site nu talloze verfrissende en ambitieuze projecten opgezet. De Zomerbar, de fietsbieb en het BMX parcours zijn nu al allen een welgemikt schot in de roos. Arktos werd onder de arm genomen om inspirerende concepten rond jeugdwerking op poten te zetten. Met kunstproject Doorgang T50, krijgt ook kunst in al haar vormen een uitgelezen kans om zich vrij in het straatbeeld te manifesteren.

Een ongekunstelde dialoog

Doorgang T50 is ontstaan vanuit het idee dat er in Turnhout, zoals in vele andere steden, meer aandacht mag en kan komen voor kunst. Het is een collectief dat al diverse projecten in Turnhout op poten zette. Kunst wordt pas echt interessant, wanneer het onderwerp uitmaakt van een dialoog met een publiek. De mensen van Doorgang T50 streven er daarom naar om kunst zo breed mogelijk toegankelijk te maken, zodat een maximaal aantal mensen zich kan buigen over vragen zoals: ”Wat is kunst?”, “Wat doet kunst met een omgeving?”, “Kan kunst mensen verbinden?”, “Waarom bereikt kunst vaak maar een specifiek deel van de bevolking?”… Hoe breder het deelnemersveld, hoe breder de input.

In en rond de Niefhoutsite wordt deze boeiende dialoog tussen buurtbewoners, jongeren, kunstenaars en organisatoren nu openhartig en met volle kracht op gang getrokken.

Een kunstproject vol prikkelende perspectieven

De site van Niefhout is vrij toegankelijk voor het publiek. Dat maakt deze plek tot een uniek platform om kunst uiterst laagdrempelig bij de mensen te brengen. Het opzet om buurtbewoners te betrekken bij dit hele woonconcept, krijgt met dit kunstproject een welgemikte duw in de rug. Deze dynamiek van ontmoeting, verrassing en verwachting spreekt ook bij de organisatoren tot de verbeelding. Ze zijn druk in de weer om ieder idee, hoe ambitieus ook, een meer dan volwaardige kans te geven.

Een bloemlezing uit de concepten die nu volop vorm krijgen:

 • Er zal gewerkt worden vanuit drie sferen:
   • De eerste sfeer omvat de omgeving, de buurt, de infrastructuur en hoe die is ingevuld, de historiek, de verwachtingen…
   • Een andere sfeer wordt bepaald door de plaatselijke gemeenschap, de specifieke samenstelling van buurtbewoners, hun bezigheden, hun relaties, hun verhalen en dromen.
   • In de derde sfeer bevindt zich het persoonlijke met de eigen individuele inbreng: dit is de sfeer van de kunstenaar zelf.
 • Er wordt telkens een kunstenaar (of collectief) gekozen die gedurende een periode de thematiek en invulling op zich neemt. De artiest bepaalt in volledige vrijheid hoe hij publiek en betrokkenen een plek geeft.
 • Het hele project wordt op gezette tijden door een fotograaf vastgelegd, zodat de evolutie van verbinding en groei, haarfijn en treffend in beeld wordt gebracht.
 • Op dit moment wordt gedacht aan het gebruik van containers die zullen fungeren als tentoonstellingsruimte.
 • Er werden jongeren aangesproken en bereid gevonden om te brainstormen over hoe zij dit hele proces willen registreren en beleven.

In de lente van 2019 zullen de eerste vruchten van deze creatieve brainstorms in volle glorie te bezichtigen zijn.

Een blijvende en beklijvende indruk

Doorgang T50 wil iets in gang zetten, iets bereiken. Het is nog veel te vroeg om de werkelijke impact van dit kunstproject in te schatten, bevestigen ze dan ook. Dat de initiatiefnemers vastberaden zijn om een blijvende stempel te drukken op het projectNiefhout,de buurt en bij uitbreiding heel Turnhout, daarover bestaat dan weer geen enkele twijfel.

Logo ION