Al in 2004 werd ‘wonen en werken’ aangeduid als toekomstige bestemming van de Turnhoutse stationsomgeving, de plaats waar het stadsvernieuwingsproject Niefhout vandaag verder vorm krijgt. Tijdens de verdere gesprekken met de verschillende partners over de invulling van de site werd ‘innovatie in de zorg’ naar voren geschoven. Maar wat betekent innovatie in een stadsvernieuwingsproject nu concreet? Ontdek het hier!

Zorgzame woonomgeving in de praktijk

Met subsidies van de Vlaamse overheid wordt Niefhout als experimenteerruimte ingezet voor vernieuwingen in wonen en zorg, met de focus op integratie, collectiviteit, milieupositiviteit, eenvoud en empowerment. De bewoners in Niefhout worden via verschillende projecten dan ook aangemoedigd om zoveel mogelijk activiteiten samen te doen. Denk hierbij aan de Beweegtuin in Park Spooreinde, waar verschillende outdoor fitnesstoestellen opgesteld staan, maar ook de tijdelijke invullingen in het project gaan verder dan het netjes en levendig houden van een site in opbouw. Zo speelt kunstproject Doorgang T50 – een initiatief in samenwerking met Vlaams expertisecentrum Arktos – in op de verbinding en dialoog tussen de jongeren uit de buurt, kunstenaars en buurtbewoners aan de hand van kunst. Het is een laagdrempelig kunstproject waarbij creativiteit wordt aangescherpt, en de connectie tussen de buurtbewoners wordt aangesterkt.

Verder worden er in Niefhout – bijvoorbeeld in het Pioniersgebouw – collectieve en multi-inzetbare ruimtes gecreëerd, enerzijds voor initiatieven van de buurt, anderzijds voor zorggerelateerde initiatieven zoals het Huis van het Kind, een lokaal dienstencentrum… 

Samenwerking met Europa: In for Care-project

In Niefhout ligt de focus van de zorg vooral op informele zorg, waarbij buren of familie elkaar helpen. Om deze doelstelling in de praktijk om te zetten, stapte Stad Turnhout, onder andere voor Niefhout, in het Europese project In for Care. In dit project werken universiteiten, provincies en stadsbesturen uit Noorwegen, Denemarken, Zweden, Groot-Brittannië en Nederland samen, en worden er nieuwe manieren uitgewerkt om zorgverlening verder te ondersteunen en te verbeteren. In dit project wil Stad Turnhout samen met LiCalab nieuwe methodieken en tools ontwikkelen om deze informele zorg te ondersteunen.

Auto’s en fietsen delen

Volledig in lijn met de visie op zorg, wordt in Niefhout ook ingezet op het delen en uitwisselen van materiaal, en meerbepaald van transportmiddelen. Slim Turnhout zorgde voor de eerste Fietsbieb in Turnhout, waar gezinnen met jonge kinderen kinderfietsen aan een zacht prijsje kunnen lenen. Verder wordt ook voor koning auto in Niefhout een duurzame oplossing gezocht met een deelwagen van Cambio. Autodelen heeft tal van voordelen. Eén Cambio-wagen haalt bijvoorbeeld gemiddeld 12 individuele auto’s van de straat, wat een gunstige invloed heeft op de parkeerdruk. Tegelijk biedt het ook een oplossing aan buurtbewoners die zich in hoofdzaak met de fiets of het openbaar vervoer verplaatsen, maar sporadisch toch eens een wagen nodig hebben. Tenslotte draagt het deelaspect bij tot een warm contact tussen zij die de wagen delen en dus tot een positieve sfeer in de buurt.

Hernieuwbare energie via warmtenet

Ook op ecologisch vlak werd de ontwikkeling van Niefhout innovatief aangepakt. Voor de uitbouw van de energievoorziening in de woningen wordt een warmtenet ontwikkeld, meteen het eerste warmtenet in de Kempen. Via een netwerk van ondergrondse leidingen wordt dat water aangevoerd tot in woningen en bedrijven in de buurt, en wordt het gebruikt voor verwarming en sanitair warm water. Energie die anders verloren gaat, wordt zo op een duurzame manier hergebruikt. Het warmtenet wordt gebouwd op biomassa en aardgas, en kan in de toekomst gemakkelijk en zonder aanpassingen overgeschakeld worden op de meest gunstige warmtebron van dat moment. Een leuk cijfer: er wordt in totaal 1,8 kilometer aan buizen voorzien om de 600 woningen van energie te voorzien.

Kortom, Niefhout is voorzien van een mooie combinatie van vernieuwing in de zorg en ecologische innovatie, zowel voor de tijdelijke invullingen van het project als voor de toekomst van het nieuwe stadsdeel en zijn bewoners.

Logo ION