Op de projectsite Niefhout worden momenteel zo’n 600 nieuwe wooneenheden gebouwd in combinatie met ruimte voor kantoren, beleving, zorg en openbaar domein. De oplevering van de laatste fase in dit stadsvernieuwingsproject is momenteel voorzien in 2022.

Om ook tijdens de opbouw een aangename en gezonde verblijfsruimte te creëren voor de buurtbewoners, geven we leegstaande gebouwen of open pleinen een tijdelijke invulling waar mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten. Het gaat om maatschappelijke, creatieve en culturele initiatieven die een meerwaarde kunnen bieden voor de bestaande en toekomstige omgeving. De tijdelijke invulling zal zich op termijn permanent vertalen in meer dan 20.000 m² openbaar domein, bestaande uit een plein, een park en een tuin waar allerhande activiteiten en evenementen kunnen georganiseerd worden.

Welke tijdelijke invullingen kan je er al vinden?

In Park Spooreinde kunnen bestaande en nieuwe bewoners genieten van tal van activiteiten. In de zomer vind je er een gezellige zomerbar waar mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten.

We bieden aan buurtbewoners ook de kans om zelf initiatieven op te zetten of om vrijwilligerswerk te doen. De Fietsbieb in de Diksmuidestraat 50 is hier een mooi voorbeeld van: hier kan je elke 2de zaterdag van de maand (van 10u tot 12u) en elke 4de woensdag van de maand (van 14u tot 16u) gratis een tweedehands kinderfiets lenen. Op die manier wordt de deelcultuur aangemoedigd, krijgen gebruikte fietsen een nuttig tweede leven én willen we kinderen extra mogelijkheden tot beweging in de gezonde buitenlucht bieden.

Met het oog op een gezond en sociaal leven vind je er sinds kort op de hoek van de Bareelstraat en de Diksmuidestraat ook een splinternieuwe beweegtuin. Deze tuin is uitgerust met zeven outdoor fitnesstoestellen die zowel door sportievelingen als door toevallige passanten kunnen gebruikt worden. Bij de beweegtuin komt er ook een heus fietsparcours waar zowel jong als oud zich op twee wielen kan uitleven. De doelstelling “levenslang leven in Niefhout” wordt hierbij in de verf gezet.

Op 25 maart 2018 wordt de buurt uitgenodigd op de feestelijke opening van de beweegtuin. Vergezeld van een hapje en een drankje zullen studenten van Thomas More tussen 14u en 17u de toestellen in de beweegtuin demonstreren en kan u boogschieten, kubben of petanque spelen terwijl de kinderen zich uitleven op het springkasteel en de gekke fietsen. U bent van harte welkom!

Er is nog plaats voor tijdelijke initiatieven! Heb jij een origineel idee?

In de voormalige magazijnen van een bakkerij en de aanpalende tuin – midden in het projectgebied – is er nog ruimte voor nieuwe initiatieven. Het perceel ligt in woongebied en bestaat uit één open grote ruimte van +/- 480  m², een parkzone van 2.200 m² en een verharde toegangsweg.

Heb jij een origineel idee om deze plek of een deel ervan gedurende 5 jaar een tijdelijke invulling te geven? Misschien heb je wel een duidelijk beeld over wat er permanent nodig kan zijn op de site om er op een aangename manier levenslang en duurzaam te wonen? De tijdelijke invulling kan ook een opstap zijn naar een definitieve bestemming.

Hoe kan je een voorstel voor een tijdelijke invulling indienen?

De procedure is als volgt:

  1. Opmaak van een dossier, bestaande uit:
    • Een visienota: hierin beschrijf je de algemene doelstellingen van de invulling en hoe het idee binnen de geest van het project Niefhout past.
    • Een plan van aanpak: hierin beschrijf je de manier van werken en de financiële aanpak.
  2. Indiening van je dossier bij SLIM Turnhout, ten laatste op zondag 16 april Turnhout op info@slimturnhout.be of bert.willems@turnhout.be.
  3. Daarna zal SLIM Turnhout gesprekken aangaan met projecten die aan de voorwaarden voldoen en zal er al concreet afgesproken worden over de opkuis van de hal en de kosten ervan.
  4. Na deze gesprekken worden één of meerdere gebruiksovereenkomsten opgesteld.
  5. Op ten laatste op 1 juni neemt SLIM Turnhout een beslissing omtrent de invullingen.

Wens je meer informatie over tijdelijke invullingen in Niefhout? Neem dan contact op met Slim Turnhout via info@slimturnhout.be.

Logo ION