Project

Ontdek hier het project

1

89.000 m²

te bouwen oppervlakte

700

wooneenheden

1500

bewoners
R

20.000 m²

openbaar domein

Samenwerking

De ontwikkeling wordt gerealiseerd in een innovatieve samenwerkingsstructuur tussen de Stad Turnhout, de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) en projectontwikkelaar ION, die samen de projectvennootschap NV SLIM Turnhout vormen. Dankzij deze strategie worden gronden, middelen en instrumenten gebundeld, zodat kennis en expertise worden gedeeld om te komen tot slimme ontwikkelingsstrategieën.

Het vernieuwingsproject geeft zuurstof aan een omgeving waar tot voor kort weinig tot geen groene en publieke gebruiksruimtes aanwezig waren. De herontwikkeling van de terreinen wordt zo een hefboom om openbare ruimte multifunctioneel in te zetten, te verruimen en leeftijdsvriendelijk in te richten. Buurt, jongeren en senioren worden daarbij actief bevraagd en betrokken.

Innovatie

Slim Turnhout is vooral uniek omdat het als eerste in Vlaanderen via sociale innovatie wil komen tot een zorgzame woonomgeving voor haar bewoners. Het concept moet het principe van een zorgzame buurt in de praktijk omzetten. Het gaat over ‘zorg voor elkaar’ met de mogelijkheden waarover elk individu beschikt. Maar ook op vlak van technologische innovatie is het project een stapje voor. Als eerste in de Kempen, werd in het project een warmtenet aangelegd. De voordelen ervan zijn groot, zowel op ecologisch als op economisch vlak: reductie van de CO2-emissie, de mogelijkheid tot flexibele omschakeling op de meest efficiënte warmtebronnen, een correct mechanisme van betaling per hoeveelheid afgenomen warmte voor de eindgebruiker, plaats winst in de privatieve woningen en appartementen, geen zorgen van onderhoud of vervangingsinvesteringen, een gegarandeerde leveringszekerheid en 24h/24h beschikbaarheid van technische bijstand, etc. Daarnaast wordt er ook gezorgd voor een Belgische primeur in de wijkontwikkeling, dit door een nieuwe standplaats voor een deelauto structureel te integreren in de nieuwe wijk. De projectpartners trekken zo resoluut de kaart van duurzame mobiliteit.

Tijdelijke invulling

De verschillende projectpartners maken ook werk van tijdelijke invullingen. Bestaande en nieuwe bewoners kunnen elkaar ontmoeten in Park Spooreinde waar vooral tijdens de zomerperiode verschillende activiteiten worden georganiseerd. De buurtbewoners worden daarbij ook uitgenodigd om zelf initiatieven op te zetten of om vrijwilligerswerk te doen bijvoorbeeld in de Fietsbieb. Ook andere vrijkomende terreinen worden zoveel mogelijk tijdelijk ingezet om de buurt op te waarderen. Op termijn zal deze tijdelijke invulling zich permanent vertalen in meer dan 20.000 m² openbaar domein bestaande uit een plein, een park en een hofje waar er plek is voor allerhande activiteiten.