Het ontwerp van het Pioniersgebouw in Niefhout is klaar. Daarom organiseert Slim Turnhout op donderdag 27 september een buurtmoment, waarbij de buurtbewoners van Niefhout de plannen van het Pioniersgebouw en het bijhorende buurtplein zullen kunnen inkijken.

Sociale betrokkenheid van de buurt

Dit buurtmoment past volledig in het sociale beleid van Niefhout, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan de betrokkenheid van de buurtbewoners in het volledige project. Dit uit zich in de duidelijke berichtgeving over het verloop van de bouwwerken, zoals dit buurtmoment perfect illustreert, maar ook in de organisatie van de tijdelijke invullingen op de site, waarbij de omgeving uitgenodigd wordt om zelf initiatieven op te zetten. Deze aanpak kadert mee in de doelstelling van Slim Turnhout om van Niefhout een zorgzame woonomgeving voor haar bewoners te creëren, waarbij de bewoners zorgen voor elkaar, met de mogelijkheden waarover elk individu beschikt.

Uitstraling van het Pioniersgebouw

Het Pioniersgebouw krijgt een centrale ligging in Niefhout, tussen de Diksmuidestraat en de Dokter Nand Peetersstraat. Het nieuwe centrale buurtplein zal dan aan de overkant van de Diksmuidestraat komen, op het deel waar zich nu het infokantoor van ION bevindt. Het Pioniersgebouw zal verschillende private en (semi)-publieke functies vervullen, zoals diverse woonvormen, commerciële functies en diensten. Architecturaal verwijst het gebouw naar de vroegere houtzagerij. De verschillende woonvormen zoals de appartementen, de common+ woningen en assistentiewoningen krijgen allen een unieke identiteit dankzij verschillende nuances en details in de afwerking. De gevels zijn dan weer een vertaling van de achterliggende functies. In het algemeen wordt voor het Pioniersgebouw naar een opvallende uitstraling gestreefd, zonder dat deze schreeuwerig wordt. Het plein zal via verschillende doorgangen voor iedereen toegankelijk zijn en tegelijk ook dienst doen als een semi-private tuin voor de bewoners. Om die reden zullen de binnenmuren een andere uitstraling krijgen dan de buitengevel.

Buurtmoment: welkom op 27 september

De buurtbewoners van Niefhout zijn van harte welkom om de plannen van het Pioniersgebouw en het bijhorende buurtplein in te kijken op donderdag 27 september 2018, doorlopend van 16u30 tot 19u30. Het buurtmoment gaat door in de oude magazijnen naast het fietsparcours in de Diksmuidestraat en zal gepaard gaan met een drankje voor de bezoekers.

Logo ION