Het nieuwe Pioniersgebouw wordt het kloppende hart van het stadsvernieuwingsproject Slim Turnhout dat hiermee verder vorm krijgt. Het stedelijk ontwikkelingsbedrijf NV Blairon verwerft binnen dit gebouw verschillende ruimtes. Nog deze zomer wordt de bouwvergunning voor het Pioniersgebouw aangevraagd.

Werken aan zorgzame buurt

In die ruimtes brengt het stadsbestuur een nieuwe occasionele kinderopvang, het Huis van het Kind en kantoren en een demoruimte van LiCalab onder. Dat kadert binnen de stedelijke ambitie om van de wijk Niefhout een zorgzame en zorginnovatieve buurt te maken. Het stadsbestuur vraagt de gemeenteraad om de erfpachtovereenkomst hierover goed te keuren.

Meer dan 600 m²

‘Om ervoor te zorgen dat jong en oud zich thuis voelt in een nieuwe wijk, moet je er ook zorgfuncties voor jong en oud voorzien’, legt schepen Francis Stijnen uit. ‘Dat doen we door deze drie organisaties hier te verankeren op een oppervlakte van meer dan 600 m². Maar hun werking kan ruimer gaan’, vult schepen Astrid Wittebolle aan. ‘Want het aanbod van deze organisaties sluit mooi aan op bijvoorbeeld die van het lokaal dienstencentrum en de assistentiewoningen in hetzelfde Pioniersgebouw waardoor interessante samenwerkingen mogelijk worden.’

Voor jong …

Jonge ouders kunnen een beroep doen op een occasionele kinderopvang wanneer ze een keertje om dringende reden opvang nodig hebben, bijvoorbeeld bij ziekte of sollicitatiegesprekken. In het Huis van het Kind vinden jonge ouders verschillende organisaties die hen kunnen helpen bij kleine en grote opvoedingsvragen. Bovendien sloot het stadsbestuur een engagementsverklaring met Kind en Gezin dat in het nieuwe gebouw haar regiohuis wil onderbrengen.

… en oud

LiCalab ondersteunt bedrijven en organisaties door zorginnovaties te testen bij eindgebruikers in hun eigen leefomgeving. Daarbij ligt de focus op technologische innovaties, voedingsconcepten, beweging en revalidatie, mentale gezondheid en informele zorg. Naast haar kantoren zal de organisatie hier ook over een demoruimte beschikken waar zorginnovatieve producten en diensten getoond en uitgeleend kunnen worden.

Vlaamse subsidies

Deze ruimtes worden deels gefinancierd met Vlaamse Stadsvernieuwingssubsidies. In 2014 ontving Turnhout 2,5 miljoen euro om binnen Slim Turnhout in te zetten op innovatie. Ook de ontwikkeling van het warmtenet werd hiermee ondersteund.

Opening tegen 2022

Naast ruimte voor de kinderopvang, het Huis van het Kind en LiCalab biedt het nieuwe Pioniersgebouw ook ruimte aan betaalbare assistentiewoningen, een lokaal dienstencentrum, horeca en private woningen, zowel voor de huur- als voor de koopmarkt. In het ontwerp speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zo zal ook dit gebouw aangesloten worden op het warmtenet.

Bouwheren zijn projectontwikkelaar ION en participatiefonds PMV. Zij vragen normaal deze zomer de bouwvergunning aan. Op dat moment zal de buurt ook ruim geïnformeerd worden. De opening van het Pioniersgebouw wordt verwacht tegen 2022.

Info

Francis Stijnen, schepen en vertegenwoordiger voor Stad Turnhout binnen SLIM Turnhout nv
014 44 33 03
francis.stijnen@turnhout.be

Astrid Wittebolle, schepen en vertegenwoordiger voor Stad Turnhout binnen SLIM Turnhout nv
014 44 33 0è
astrid.wittebolle@turnhout.be​

Logo ION