Vanaf 1 januari 2021 werd het BTW-tarief voor projecten die vallen onder het regime van ‘afbraak en heropbouw’ in heel België verlaagd van 21% naar 6%. De overheid wilt met deze regel een eerste en eigen woning kopen stimuleren. Wij kunnen alvast meedelen dat het project Niefhout Pionier onder de 6% btw-regel valt! Om hiervoor in aanmerking te komen moeten zowel de koper als het project aan enkele voorwaarden voldoen.

Hoe gaat het in zijn werk?

  1. Allereerst moet je als koper aan bepaalde voorwaarden voldoen:
  • Zo moet je de woning of het appartement zelf aankopen en niet via een vennootschap.
  • Daarnaast moet je je domicilie zonder uitstel plaatsen in de woning of het appartement éénmaal ze af is.
  • Bovendien mag je nog geen eigenaar zijn van een andere woning, al zijn er een aantal uitzonderingen met betrekking tot erfenissen en een snelle verkoop van de huidige gezinswoning.
  • Tenslotte moet je aan al deze voorwaarden 5 jaar blijven voldoen.
  1. Het project dat je wilt kopen moet ook aan enkele voorwaarden voldoen:
  • Het moet gaan over een bouwproject waarbij de afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw gecombineerd wordt
  • De aanvraag van de omgevingsvergunning moet ingediend zijn in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2022.
  • De woning mag maximaal 200m2 bedragen.
  1. Vervolgens kan je de facturen van afgeronde werken, opeisbaar tussen 1/01/21 en 31/12/22, ontvangen aan het verlaagde btw-tarief van 6%.

 

Logo ION